Articole

Ziua Internaţională a Mării Negre

Din data de 31 octombrie 1996 se celebrează “Ziua Internaţională a Mării Negre”, eveniment care a survenit în urma deciziei ţărilor riverane România, Rusia, Turcia, Bulgaria, Georgia şi Ucraina de a semna Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre împotriva poluării. Această plan este considerat drept cel mai bine elaborat program adoptat până astăzi şi se bazează pe un set de strategii responsabile care vizează salvarea şi reabilitarea uneia dintre cele mai poluate şi izolate mări din lume.

După trei ani de studii, cercetări şi consultări, datele raportului de supraveghere Global Environmental Facility au confirmat faptul că situaţia ecologică a Mării Negre este puternic afectată de exploatările resurselor, de deversările necontrolate de produse petroliere dar şi de managementul inadecvat care nu a ştiut să gestioneze corespunzător activităţile care au generat poluarea apei, a aerului, a solului, fiecare în parte provocând grave dezechilibre în sistemul mediului marin şi costier.
Totuşi, Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre împotriva poluării a venit ca o speranţă prin intermediul căreia se încearcă stimularea publicului larg şi a autorităţilor de a adopta un comportament pozitiv şi responsabil vis-a-vis de tot ce înseamnă mediul Mării Negre. Deşi aparent se bazează pe tehnici stricte care încearcă să regleze sursele de poluare, ilustrând relevanţa avantajelor unui mediu marin şi costier reabilitat ecologic, putem afirma că direcţia planului nu este una de ordin restrictiv, ci constructiv ale cărui obiective nu se rezumă doar la reabilitare ci înceracă să contureze prin intermediul măsurilor colective la nivel global, fundamentul unei dezvoltări durabile la nivel de regiune.

În ciuda progreselor considerabile care s-au produs în multe domenii, evoluţiile care au loc asupra mediului nu pot fi separate de tendinţele majore din politica mondială în această eră a globalizări, iar cum Marea Neagră a avut întotdeauna o mare importanţă geopolitică pentru statele riverane, România are avantajul de a beneficia de o poziţie geostrategică ofertantă în zona Mării Negre, fiind frontiera orientală a Uniunii Europene dar şi al treilea element geografic important al ţării noastre. Aceste avanatje ar trebui să ne centreze atenţia către o redefinire a priorităţilor şi să punem accentul pe o cooperare mai responsbilă şi mai intensă pentru combaterea acţiunilor care ameninţă diversitatea biologică, habitatul, comunitatea locală şi identitatea unei naţiuni.

Această dată în care se celebrează “Ziua Internaţională a Mării Negre” încearcă prin intermediul Planului Strategic să stimuleze implicarea celor şase state riverane la implementarea şi aplicarea principiilor pe care le prevede planul, precum şi obtinerea dezvoltării durabile în regiune.

Lasă un răspuns