Concluziile Forumului Internațional pentru Turismul Responsabil, ediția IV