Orientările OMT pentru consolidarea instituțională a Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD)