Despre valorificarea potentialului turistic al comunitatilor locale in cadrul Forumului International pentru Turismul Responsabil