Ion Borsan – Valorificarea identitatilor si experientelor locale