Apel pentru articole pentru Numarul 1/2017 – Data limita 15 Noiembrie 2017

Fundația Amfiteatru, organizație non-guvernamentală cu o bogată activitate în domeniul turismului sustenabil și al dezvoltării comunitare, acceptă lucrări științifice fundamentate teoretic și empiric pentru un nou număr al publicației International Journal of Responsible Tourism (IJRT). Propunerile vor trebui transmise electronic nu mai târziu de 15 noiembrie 2017 la adresa corina.folescu@fundatia-amfiteatru.ro.

IJRT este o publicație online științifică, de tip acces deschis (open-access) și bazată pe evaluare academică (peer-review), indexată RePEc, Econ Papers, EBSCO, CABI, Index Copernicus, CIRET și getCITED International. Jurnalul reprezintă atât o sursă de propagare a rezultatelor lucrărilor Forumului Internațional pentru Turism Responsabil, cât și a celor mai noi abordări cu privire la turismul sustenabil.

IJRT se dorește a deveni principalul punct de referință în domeniul turismului responsabil, vizând să contribuie pe de o parte la o explorare academică mai amănunțită a promovării sustenabile a patrimoniului cultural și natural universal, dar și la o mai bună și largă înțelegere a acestei abordări în turism și a rezultatelor la nivelul comunităților generate de materializarea acestor principii.

În acest sens, încurajăm abordările interdisciplinare, lucrări în orice domeniu care vor porni de la sau care vor analiza conceptul de turism responsabil prin prisma diferitelor discipline – de la geografie la antropologie, de la marketing la drept. Pentru a consulta formatul acceptat al materialelor transmise, criteriile avute în vedere în etapa de peer-review, precum și mai multe detalii privind tematica și obiectivele jurnalului, vă încurajăm să vizitați adresa: http://amphitheatreconferences.gm.ro/publications/ijrt/authors-guide/