Articole

Ziua Internaţională a Munţilor Carpaţi

Pe data de 26 septembrie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Munţilor Carpaţi, un  eveniment responsabil care stimulează colaborarea statelor pe care se desfăşoară cel de-al  doilea mare lanţ muntos din Europa, în încercarea de a elabora şi de a promova diverse programe şi reţele ecologice ale calităţii managementului durabil al biodiversităţii.

România are la bază toate motivele pentru a celebra acest eveniment deoarece, pe lângă faptul că deţine 40% din lanţul carpatic, ceea ce constituie aproape 1/3 din arealul ţării, conform strategiei naţionale în turism, Munţii Carpaţi reprezintă icoana brandului turistic românesc – “Romania, explore the Carpathian Garden”. Toate aceste avantaje competitive contribuie la valorificarea potenţialului Munţilor Carpaţi stimulând  îmbunătăţirea serviciilor, a infrastructurii şi a calităţii vieţii comunităţii locale, ţinând cont de faptul că în zona montană locuiesc în jur de două milioane de persoane.

Turismul care se practică în cadrul acestui lanţ muntos constituie un puternic agent de schimbare şi acţionează ca un catalizator pentru trecerea de la căile tradiţionale de viaţă la cele moderne ale societăţii actuale. Prin urmare, turismul de multe ori aduce noi tendinţe de comportament, de cele mai multe ori contrare normelor existente în comunitatea gazdă; asta înseamnă că poate intra în conflict cu identitatea sa culturală şi ameninţă sistemele tradiţionale de valori.
Această zi sărbătorită la nivel internaţional punctează faptul că industria turismului  trebuie să se angajeze în promovarea sustenabilităţii şi să utilizeze resursele într-o manieră durabilă pentru a preveni sau a reduce la minimum impactul negativ.
Pentru a evita degradarea mediului natural, Ziua internaţională a Munţilor Carpaţi aduce în prim plan nevoia unor proiecte de turism care pot contribui la finanţarea zonelor protejate prin programe şi proiecte care să integreze obiective de conservare şi utilizare durabilă a diversităţii biologice. Turismul Responsabil vine ca o alternativă ce promovează proiectele compatibile cu identitatea culturală a comunităţii locale, asigurându-se că acţionează în conformitate cu patrimoniul cultural şi că respectă integritatea culturală a destinaţiei turistice. Acest aspect se poate concretiza prin definirea codurilor de conduită pentru industria turismului, oferind investitorilor
cu o listă de verificare pentru proiectele de turism durabil şi prin implicarea comunităţilor locale la întreg procesul.

Munţii Carpaţii reprezintă unul dintre cele mai reprezentative elemente de patrimoniu pe care le deţine România datorită potenţialului natural, antropic şi tehno-economic de care dispune iar turiştii au ocazia de a experimenta natura uimitoare şi de a învăţa despre
conservarea şi utilizările tradiţionale ale resurselor naturale din zonă.

Turismul responsabil intervine cu un rol ambivalent, contribuind la schimburile culturale şi durabile încercând să promoveze relevanţa respectării diversităţii culturale oferind oportunităţi de educare a consumatorilor cu privire la turismul responsabil şi dezvoltarea durabilă, apreciind aportul consumatorilor în procesul de transformare a societăţii vis-a-vis de sustenabilitate.

Ziua Internaţională a Munţilor Carpaţi subliniază că importanţa lanţului muntos, care, pe lângă miturile şi legendele pe care le regăsim în diverse obiceiuri, au dezvoltat o industrie a turismului dispusă să îşi îmbunătăţească produsele şi seviciile. Se aşteaptă ca acest lucru să se realizeze prin colaborarea statelor străbătute de Carpaţi, obiectivul principal al acestora fiind acela de a combate conflictul industriei turistice axată cu precădere pe câştigurile economice şi mai puţin pe responsabilitatea socială şi de mediu.

Lasă un răspuns