Articole

Turismul responsabil – o necesitate, nu o opţiune

Provocările societăţii în care trăim sunt din ce în ce mai multe şi acaparează cât mai multe sectoare, iar dezvoltarea durabilă reprezintă în prezent pentru societatea contemporană o oportunitate istorică pentru a cataliza o economie mai rezistentă; de aceea, trebuie să conştientizăm că dezvoltarea durabilă nu mai este o opţiune, a devenit o necesitate.
Valorile sociale ale societăţii noastre care s-au manifestat printr-o revoltă continuă, corupţie, legi nedrepte, stratificare socială, distrugerea mediului şi o clasă conducătoare indiferentă, orientată către profit sunt rezultatul ignoranţei colective ale două dintre cele mai elementare percepţii pe care indivizii le pot avea despre realitate – aspectul schimbător şi simbiotic al legilor naturale. Trebuie să înţelegem şi să recunoaştem că toate sistemele se schimbă, asta înseamnă că trebuie să fim deschişi la noi informaţii tot timpul, chiar dacă ameninţă sistemul nostru curent de credinţe. Din nefericire, societatea de astăzi nu a reuşit să înţelegă asta şi instituţiile stabilite continuă să paralizeze dezvoltarea prin menţinerea unor structuri sociale depăşite.

Pentru România, turismul rural, practicat în ipostaza unei dezvoltări durabile, participă la exploatarea şi la protejarea patrimoniului rural, cultural şi natural. De aceea, un plan de dezvoltare durabilă a unui areal de factură rurală, ar participa într-o manieră semnificativă la democraţia şi la constituirea comunităţii locale prin examinarea cerinţelor realităţii unei armonii între progresul economic determinat de turismul rural şi apărarea mediului natural şi cultural. Acest lucru ar presupune că întregul sistem va fi condiţionat în mod direct de nivelul de responsabilitate al turistului, al operatorilor din domeniu, al comunităţii locale, dar şi de nivelul conexiunilor sociale reciproce.

Această tendinţă de a ne opune schimbării de dragul identităţii, confortului, puterii şi profitului nu este deloc durabilă şi va produce dezechilibre mai puternice, fragmentare, distorsionate şi invariabil, distrugere. Este timpul să ne schimbăm, este timpul pentru un nou sistem social care să reflecte cunoştiinţele pe care le avem astăzi.

Lasă un răspuns