Ghidul autorului

The International Journal for Responsable Tourism este o revistă ce își propune să abordeze principalele aspecte legate de turismul responsabil, respectiv să aducă lămuriri privitoare la ceea ce presupune acest concept, și care ar fi implicațiile aplicării metodelor încadrate în conceptul de turism responsabil.

Condițiile tehnice ale redactării presupune ca lucrarea să fie însoțită de numele și prenumele autorului, afilierea universitară sau academică, titluri științifice, s.a.

Titlul lucrărilor, abstractul şi cuvintele cheie se vor trimite obligatoriu în limba română si in limba engleză. Lucrarea trebuie să aibă între 16 și 22 de pagini, abstractul va avea 150-200 de cuvinte şi 3 – 5 cuvinte cheie, iar ca sistem de citare se va folosi cel Harvard.

Formatul lucrărilor va trebui să țină cont de următoarele specificații :

 • titlul – Arial bold 12pt, centrat și cu majuscule
 • prenumele autorului – Arial bold italic 11pt, centrat
 • numele autorului – Arial bold italic 11 pt, centrat și cu majuscule
 • afilierea universitară a autorului – Arial italic 9pt, notă de subsol
 • abstractul – Arial italic 10pt, aliniat
 • cuvintele cheie – Arial italic 10pt, aliniat
 • numele capitolelor – Arial bold 11pt, aliniat
 • numele subcapitolelor – Arial bold italic 11pt, aliniat
 • corpul textului – Arial 11pt, aliniat
 • citate sau surse bibliografice – stilul de citare Harvard
 • spațiere între rânduri: 1.0

Lucrările sunt evaluate în conformitate cu următoarele principii:

 • Baze academice solide: utilizarea unei metodologii coerente și adecvate, bazată pe cele mai noi informații și cercetări publicate în respectivele domenii;
 • Originalitate și inovație: abordările inovatoare și originale sunt preferabile în cazul unei abordări comprehensive cuprinzând imitație, asimilare, experimentare, îmbunătățire continuă și activități bazate pe cercetare;
 • Corelarea cu practicile curente din domeniu: articolele ar trebui să abordeze probleme și provocări urgente și actuale care se manifestă în domeniile respective, precum și să identifice tendințe relevante și evoluțiile în acest sens;
 • Orientare și aspect practic: este recomandat ca lucrările să fie orientate spre practică și să fie aplicabile în domeniile corespunzătoare, iar acestea trebuie să fie în același timp descriptive și să aibă o relevanță și un obiectiv dincolo de situațiile specifice supuse analizei;
 • Relevanța pentru tema de discuție: fiecare lucrare ar trebui să cuprindă un nou subiect de discuție pentru fiecare problemă, respectând în același timp indicațiile generale de redactare.

Corecțiile: evaluatorii ar putea sugera anumite modificări sau muncă suplimentară pentru fiecare lucrare. Autorul aflat în contact cu biroul editorial trebuie să trimită înapoi lucrarea revizuită, având încorporate sugestiile primite, înainte de termenul limită specificat în raportul de evaluare.