Prezentare

Forumul Naţional Pentru Turismul Responsabil 

Fundația Amfiteatru și Academia Romana – Centrul de Economia Industriei si Serviciilor organizeaza în perioada 23 -25 martie 2012, la Hotel Danubius, Sovata, Forumul Naţional Pentru Turismul Responsabil. Turismul responsabil reprezintă o abordare diferită a modului de a călători şi petrecere a timpului liber, precum şi o abordare diferită în a oferi servicii turistice. Turismul responsabil, în sensul cel mai pur, doreşte să aibă un impact minim asupra mediului şi a culturii locale, educă turistii asupra unor aspecte importante, şi în acelaşi timp generează venituri, locuri de muncă comunităţii locale şi contribuie la conservarea ecosistemelor.

Minimizarea elementelor negative de impact asupra specificului local crează premise importante de dezvoltare a unui turism cultural de succes axat pe valorificarea identităților locale. În acest sens implicarea atât a autorităților locale și centrale, cât și a agenților privați din domeniul turismului devine esențială. Adoptarea unui comportament responsabil în domeniul turismului generează beneficii economice crescute pentru localnici şi îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii locale şi a condițiilor de muncă, contribuind substanțial la dezvoltarea de ansamblu a sectorului turistic românesc. Implicarea agenților locali în adoptarea deciziilor cu caracter turistic din zona de apartenență favorizează și dezvoltarea responsabilității individuale și concentrarea eforturilor comune în direcțiile strategice stabilite.

Contribuind la conservarea patrimoniului natural și cultural local, practica turismului responsabil permite furnizarea unor experiențe inedite turiștilor prin conectarea constantă a acestora la realitățile locale și prin facilitarea înțelegerii de către aceștia a problemelor culturale, sociale și de mediu ale comunităților locale. Forumul Național pentru Turismul Responsabil își stabilește drept obiectiv general promovarea acestui concept în mediile promotorilor în turism, dar şi a implicaţiilor înţelegerii principiilor acestei abordări pentru societatea românească.

Evenimentul reuneste reprezentanţi ai autorităţilor publice, centrale şi locale, ai asociaţiilor profesionale, ai mediului academic şi de cercetare, ai IMM-urilor, ai ONG-urilor, ai publicaţiilor de specialitate, specialişti din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii internaţionale etc. intr-o amplă campanie în favoarea înţelegerii acestui mod de practicare a turismului. In acelasi timp, Forumul îşi propune să creeze cadrul organizatoric şi emulaţia necesară pentru elaborarea Cartei Naţionale a Turismului Responsabil, document programatic ce vizează promovarea acestei abordări în ţara noastră. Facilitarea comunicării între agenții privați și cei publici permite stabilirea unor parteneriate de durată la nivel local, fapt ce va aduce beneficii multiple dezvoltării turistice, culturale și sociale de ansamblu. Prin intermediul forumului vor fi identificate principalele modalitati de valorificare a potentialului turistic local prin mentinerea identitatii sociale si culturale, a mediului natural si antropic elemente atinse prin practicarea unui turism responsabil si printr-o educatie corespunzatoare in domeniu.

De ce Forumul National pentru Turismul Responsabil?
Deoarece noile tendinte in domeniu cer un astfel de turism. Trebuie sa avem in vedere, pe de o parte viziunile, cerintele si asteptarile consumatorului produsului turistic, deci a turistului si posibilitatile, capacitatea si pregatirea profesionala a creatorilor si vinzatorilor de produse turistice, pe de alta parte, coroborate cu potentialul cultural, economic, socio-cultural si educational al comunitatilor locale primitoare, unde pot fi create si consumate aceste produse turistice, fara a afecta mediul ambiant si care prin consumul lor  vor aduce beneficii acestor comunitati.
Acest lucru presupune un amplu proces de cunoastere si insusire atit a cererii turistice cit si a potentialului si caracteristicilor ofertelor turistice ale differitelor comunitati locale primitoare, pentru a crea produsul turistic adecvat unui turism responsabil si modul cum acesta sa fie  sustinut promovat si distribuit. Astfel, in acest sens am gandit forumul,care se adreseaza atât profesionistilor și specialistilor in turism, dar si institutiilor abilitate pentru acest demers, precum si comunitatilor locale.

 Descarca prezentarea PDF!