Invitatie

INVITAŢIE

Stimate domnule/doamnă,

Fundaţia Amfiteatru şi Academia Româna – Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor au onoarea să vă invite la

FORUMUL NAŢIONAL PENTRU TURISMUL RESPONSABIL

Sovata, Hotel Danubius, 23 -25 martie 2012

Conceptul de turism responsabil a devenit  tot mai prezent în dezbaterile privind evoluţia comunităţilor, prin abordarea etică a dezvoltării economiilor locale. Se ştie, turismul responsabil se face oriunde există un patrimoniu uman, cultural, natural şi social, de cunoaştere, valorificare şi conservare.

Forumul Național pentru Turismul Responsabil își stabilește drept obiectiv general promovarea acestui concept în mediile promotorilor în turism, dar şi a implicaţiilor înţelegerii principiilor acestei abordări pentru societatea românească.

Evenimentul crează o platformă de comunicare, dezbatere și mediere între principalii actori şi va stimula o amplă campanie în favoarea înţelegerii acestui mod de practicare a turismului.

Sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice, centrale şi locale, ai asociaţiilor profesionale, ai mediului academic şi de cercetare, ai IMM-urilor, ai ONG-urilor, ai publicaţiilor de specialitate, specialişti din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii internaţionale etc.

Forumul îşi propune să creeze cadrul organizatoric şi emulaţia necesară pentru elaborarea Cartei Naţionale a Turismului Responsabil, document programatic ce vizează  promovarea  acestei abordări în ţara noastră .

Cu aleasă considerațiune,
Aurel Borșan
Președinte al Fundației Amfiteatru

Descarca invitatia!