FORUMUL INTERNATIONAL PENTRU TURISMUL RESPONSABIL

Forumul Național pentru Turismul Responsabil

Contribuind la conservarea patrimoniului natural și cultural local, practica turismului responsabil permite furnizarea unor experiențe inedite turiștilor prin conectarea constantă a acestora la realitățile locale și prin facilitarea înțelegerii de către aceștia a problemelor culturale, sociale și de mediu ale comunităților locale.

Forumul Național pentru Turismul Responsabil își stabilește drept obiectiv general promovarea acestui concept în mediile promotorilor în turism, dar şi a implicaţiilor înţelegerii principiilor acestei abordări pentru societatea românească.
Evenimentul va reuni reprezentanţi ai autorităţilor publice, centrale şi locale, ai asociaţiilor profesionale, ai mediului academic şi de cercetare, ai IMM-urilor, ai ONG-urilor, ai publicaţiilor de specialitate, specialişti din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii internaţionale etc. intr-o amplă campanie în favoarea înţelegerii acestui mod de practicare a turismului.

În același timp, Forumul îşi propune să creeze cadrul organizatoric şi emulaţia necesară pentru elaborarea Cartei Naţionale a Turismului Responsabil, document programatic ce vizează promovarea acestei abordări în ţara noastră. Facilitarea comunicării între agenții privați și cei publici permite stabilirea unor parteneriate de durată la nivel local, fapt ce va aduce beneficii multiple dezvoltării turistice, culturale și sociale de ansamblu.

Prin intermediul forumului vor fi identificate principalele modalitati de valorificare a potentialului turistic local prin mentinerea identitatii sociale si culturale, a mediului natural si antropic elemente atinse prin practicarea unui turism responsabil si printr-o educatie corespunzatoare in domeniu.

Forumul Național pentru Turismul Responsabil este un eveniment organizat de Fundația Amfiteatru și Academia Romana – Centrul de Economia Industriei si Serviciilor.

Vom reveni cu detalii privitoare la fixarea datei și locației evenimentului.

One thought on “Forumul Național pentru Turismul Responsabil

Lasă un răspuns