Articole

Festivalul FânFest Roşia Montană – o atitudine responsabilă în faţa provocărilor societăţii contemporane

În perioada 15 – 19 august 2012 are loc Festivalul FânFest Roşia Montană, eveniment care, deşi a debutat ca un concert de protest al campaniei Salvaţi Roşia Montană, astăzi a luat forma unei acţiuni de mare amploare care încearcă să promoveze latura turistică, peisajul cultural şi natural al Roşiei Montane.
Festivalul şi-a propus ca prin intermediul unei astfel de manifestaţii să informeze opinia publică despre motivele opoziţiei vis-a-vis de proiectul minier propus în această parte a Munţilor Apuseni, accentuând încă o dată faptul că, datorită modificărilor severe, dar şi datorită acumulării stărilor de degradare ale mediului înconjurator care ameninţă atât baza fizică a unui stat, cât şi biodiversitatea, toţi trebuie să fim responsabili de conservarea mediului şi a calităţii propriei vieţi.
Aflat la cea de-a șaptea ediţie, Festivalul FânFest, pe lângă invitaţia de a cunoaşte Roşia Montană, are în centrul preocupărilor punerea în valoare a potenţialului cultural şi natural al Roşiei Montane din perspectiva practicării unui turism responsabil ca şi condiţie de dezvoltare durabilă, respectiv factor generator de schimbare a mentalităţilor într-o societate.
Turismul, în evoluţia sa, întrebuinţează fragmentar fondurile şi constituentele naturale, sociale, culturale, urbane, rurale ale ambientului, iar prin demersul de sistematizare, de alcătuire a produselor turistice şi de garanţie a anumitor servicii, turismul poate polua, deteriora sau devasta mediul. În acest context, turismul responsabil vine ca o soluţie viabilă care încearcă să aibă un impact minim asupra mediului şi a culturii locale.
De aceea, Festivalul FânFest şi-a propus să promoveze o dezvoltare armonioasă şi viabilă pentru menţinerea, protejarea şi punerea în valoare a tot ceea ce constituie valoare de patrimoniu.
În acest scop, este necesară stabilizarea conservării mediului natural şi a patrimoniilor unui stat, conturându-le mai proeminent prin astfel de acţiuni, în spiritul progresului societăţii contemporane.
În grila programului se vor regăsi elemente de muzică, teatru, film, sport, lansări de carte, diverse materiale documentare în care sunt dezbătute aspecte sociale, de mediu, implicare socială, accentuând cu precădere valorificarea patrimoniului cultural şi natural, ca factor de dezvoltare durabilă a unei comunităţi.
Beneficiul unor astfel de măsuri implică responsabilităţi şi îndatoriri atât faţă de natură, terţi, precum şi faţă de comunitatea umană. Astfel, prin promovarea unui turism responsabil în cadrul unor astfel de acţiuni, putem crea oportunităţi care să apropie colectivităţile umane şi să le determine să identifice împreună şansele de  îmbunătăţire şi refacere a patrimoniului natural.

Lasă un răspuns