Despre IJRT

International Journal of Responsible Tourism este o publicație ce își propune ca prin lucrările cu o puternică notă științifică, să contribuie la o mai bună înțelegere a conceptului de turism responsabil în mediile promotorilor în turism, dar și a implicațiilor ce rezultă din urmarea principiilor acestei abordări pentru societatea românească.

IJRT se va alcătui din lucrări științifice înscrise în programul Forumului Național pentru Turismul Responsabil, lucrări care au trecut de etapa de peer-review și au fost supuse dezbaterii în cadrul forumului, rezultatul final fiind tratarea acestora ca documente științifice de mare însemnatate pentru întelegerea și dezvoltarea domeniului de turism responsabil.

IJRT va fi un jurnal de referință pentru domeniul turismului responsabil, de altfel prima inițiativă de acest fel în România, publicată exclusiv online și semestrial de către Fundația Amfiteatru. Jurnalul va cuprinde însemnari cu valoare aplicativă despre ceea ce înseamnă turismul responsabil și va oferi modalități de amplificare a potențialului turistic prin menținerea identității sociale și culturale, a mediului natural și antropic, elemente încadrate în turismul responsabil căruia i se adaugă și o educație corespunzătoare în domeniu.