Concluziile Forumului International pentru Turismul Responsabil Editia a III-a

Editia a III-a a Forumului International pentru Turismul Responsabil s-a focusat pe promovarea concreta a potentialului turistic al zonelor rurale, argumentandu-se oportunitatea dezvoltarii locale economice si sociale prin intermediul acestuia. Conturarea si constientizarea identitatii zonelor rurale prin integrarea elementelor naturale cu valorile culturale, necesitatea demararii unor actiuni de promovare commune si bine targetate, la care sa participe toti actorii implicati, au constituit obiective principale ale evenimentului.

Cea de-a treia editie a Forumului International pentru Turismul Responsabil a reunit specialisti din Romania, Bulgaria, Thailanda, Libia si Republica Moldova, reprezentanti ai autoritatilor publice (Ministerul Economiei – Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism, Autoritatea Nationala pentru Turism, autoritati locale), cadre didactice universitare si cercetatori stiintifici, conducatori ai unor organizatii de prestigiu (ANTREC, AJTR, Asociatia Clusterelor din Romania, Fundatia ADEPT), agentii de turism din Romania si Europa, manageri si promotori ai domeniului.

Aceasta editie a fost organizata in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Turism.

Forumul a cautat sa raspunda cu solutii profesionale si stiintifice la provocarile prezentului, pentru acest domeniu, aflat intr-o dinamica fara precedent, din care mentionam:

 • Identificarea modalitatilor de valorificare a potentialului pentru un turism responsabil in zonele rurale prin inchegarea tuturor elementelor naturale si antropice, si constientizarea necesitatii de a le articula intr-un produs turistic complex si complet;
 • Necesitatea implicarii active a actorilor (publici si privati) de pe plan local. Practic nu se mai poate face abstractie de nevoia parteneriatului public-privat, datorita specificului produselor turistice si cerintelor de functionaare a destinatiilor turistice ;
 • recunoasterea importantei si sprijinirea turismului rural ca sector dinamic si competitiv prin intermediul unor programe active de dezvoltare si promovare a acestuia in tara si in strainatate. Turismul rural poate creste exponential prin politici adecvate. Nu e vorba neaparat de investitii, cat de depasirea unor bariere culturale si birocratice;
 • in prezent, exista destinatii competitive, zone care ar putea fi valorificate prin practicarea unui turism responsabil si folosite ca  modele de dezvoltarea pentru alte comunitati si regiuni;
 • necesitatea dezvoltarii unor strategii de marketing specifice pentru turismul rural, avand ca idee de baza  (si) pariciparea turistului la realizarea produsului turistic;
 • identificarea unor solutii si oportunitati noi de dezvoltare prin turism a spatiului rural. Clusterul poate fi o structura oportuna;
 • organizarea de conferinte, seminarii, simpozioane, workshop-uri pe teme specifice, crearea de materiale de specialitate si publicarea lor, publicarea de articole si studii complexe, multidisciplinare;
 • participarea activa a tarii noastre – cu produse specifice turismului rural – la circuitul european si global profesional, stiintific si economic. A fost subliniata necesitatea dezvoltarii de pachete complexe, ce iau in considerare integrarea turistului in viata reala a comunitatii rurale, in vederea oferirii de experiente unice si specifice;
 • atragerea de programe si finantari, in vederea dezvoltarii si promovarii destinatiilor de turism rural;
 • educarea turistilor printr-o informare completa si corecta, dar si a actorilor din sectorul touristic, cu privire la conceptul turismului responsabil, precum si asupra consecintelor si avantajelor acestui fenomen, pentru dezvoltarea comunitatilor. A fost apreciata ca fiind necesara dezvoltarea de evenimente si workshop-uri in domeniul turismului responsabil, evenimente ce au capacitatea de a crea o platforma de comunicare intre specialistii din Romania si din strainatate.

Alaturi de elementul teoretic, forumul a beneficiat si de un caracter practic. Pe perioada desfasurarii forumului, participantii au avut in program vizite la obiective specifice turismului rural din zona precum: pensiuni agroturistice, ateliere mestesugaresti (covoare, olarit), cule – case traditionale boeresti avand astfel posibilitatea de a lua contact in mod direct cu factorii implicati in turismul rural dar si  constientizarea problemelor cu care acestia se confrunta. Vizitele au fost organizate cu sprijinul ANTREC.

 

Puncte forte identificate:

 • unicitatea si valoarea culturala a comunitatilor din zonele rurale;
 • interesul turistilor straini pentru cateva dintre zonele rurale din Romania, dar mai ales pentru experiente unice, care pot fi oferite in comunitatile autohtone;
 • existenta unor destinatii competitive cunoscute pe plan international;
 • existenta unor brand-uri recunoscute la nivel international, care pot fi folosite ca fundamente ale strategiei de promovare;
 • diversitatea resurselor naturale si antropice, si posibilitatea de integrare a acestora intr-un produs turistic complex;
 • posibilitatea de diversificare-dezvoltare a turismului rural, ca sursa de venit legata de peisaj;
 • numarul mare de evenimente legate de viata comunitatilor rurale si a traditiilor acesteia, evenimente care pot constitui poli de atractie a turistilor;
 • existenta unei expertize bogate la nivelul principalei organizatii a domeniului: ANTREC.

Puncte slabe:

 • Nivelul redus de cunoastere si constientizare a potentialului de turism rural al Romaniei;
 • Participarea nesemnifictiva (turismul reprezinta 0,1 % din economia rurala) a turismului la economia rurala;
 • Lipsa coordonarii in domeniu si a parteneriatului, fapt ce are drept rezultat actiuni individuale nearticulate intr-o strategie eficienta si coerenta;
 • Slaba pregatire profesionala a resursei umane din domeniu;
 • Interes redus pentru dezvoltarea unor produse turistice complexe si responsabile (dincolo de spatiul de cazare) care sa valorifice resursele locale si, implicit, sa asigure venituri pentru populatie si locuri de munca;
 • Insuficienta valorificarea a creativitatii in dezvoltarea produselor turistice.
 • Birocratia excesiva
 • Exodul fortei de munca tinere calificate din zonele turistice rurale  spre marile orase
 • Disparitia sectiilor de turism din cadrul liceelor
 • Alterarea arhitecturii traditionale  si poluarea culturala.
 • Lipsa planurilor de dezvoltare turistica integrata a oraselor si localitatilor turistice. Dezvoltarea acestora intr-un mod haotic.
 • Insuficienta utilizare a mijloacelor informatice si a internetului pentru informare si marketing.

 

Actiuni necesare pentru perioada imediat urmatoare:

 • Identificarea destinatiilor competitive si promovarea lor, dar si valorificarea acestora ca modele pentru o dezvoltarea ulterioara a altor comunitati rurale;
 • Continuarea vizitelor de documentare pentru formatorii de opinie;
 • Dezvoltarea de pachete turistice complexe, bazate pe elemente din viata comunitatii (circuite rurale care sa imbine elementele naturale cu elemente de identitate, precum port traditional, obiceiuri, mestesuguri, religie etc.)
 • Demararea actiunilor de promovare comune axate pe potentialul destinatiei asigurat prin contributia individuala a partenerilor
 • Identificarea mediilor de promovare cele mai eficiente, sprijinirea publicatiilor si jurnalistilor de turism din tara noastra;
 • Coagularea activitatilor de cerctare stiintifica si a presei de turism pentru afirmarea unei agende publice profesionale;
 • Dezvoltarea de programe pentru formarea si perfectionarea profesionala a resurselor umane din domeniul turismului rural
 • Dezvoltarea prin intermediul unor structuri de tip cluster
 • Continuarea organizarii de evenimente ce pot crea conexiuni intre autoritatile publice si mediul privat pe de o parte, intre teorie si practica pe de alta parte (editia a IV-a Forumului International pentru Turismul Responsabil va avea loc in toamna anului 2014);
 • Dezvoltarea platformelor de comunicare si informare pe tema turismului responsabil (vezi www.turismulresponsabil.ro).

 

Participantii la eveniment au concluzionat ca este nevoie de o strategie intersectoriala pentru dezvoltarea turismului responsabil in zonele rurale, la care sa concure autoritatile publice, comunitatile locale, mediul academic si cel privat. Aceasta strategie trebuie sa se bazeze pe cresterea nivelului de cunoastere in domeniul turismului responsabil, parteneriatul dezvoltat intre actorii turistici din fiecare comunitate, dar si pe o intelegere completa si corecta a relatiei stabilite intre potentialul natural si comunitate, si a oportunitatilor oferite de valorificarea acestei relatii, in vederea oferirii de experiente unice turistului.

Au fost apreciate eforturile organizatorilor de a crea conexiuni intre autoritatile publice si mediul privat pe de o parte, intre teorie si practica, pe de alta parte.