CONCLUZII

A.    Sinteza problemelor

Evenimentul a reusit ca pe parcursul celor doua zile sa creeze cadrul potrivit de comunicare, dezbatere si mediere intre principalii actori ai domeniului turistic, atat din zona publica, cat si din zona privata, in incercarea de a sublinia oportunitatea conceptului de turism responsabil in Romania si de a trasa principalele directii de dezvoltare a turismului responsabil in Romania.

In acest sens, discutiile au pornit de la prezentari teoretice, de explicare a conceptului de “turism responsabil”, prima interventie de acest gen fiind facuta de Harold Goodwin, presedintele Centrului International pentru Turism Responsabil, care a vorbit, pe de-o parte, despre oameni si locuri, dar si de necesitatea de a ne asuma responsabilitatea pentru mediul in care locuim, urmand ca in cea de-a doua interventie sa incerce o diferentiere intre turismul responsabil si cel sustenabil.

Prin intermediul celor doua prezentari virtuale a fost argumentata diferenta dintre cele doua forme de turism,  turismul responsabil reprezentand mai degraba asumarea responsabilitatii de a obtine o dezvoltare sustenabila prin intermediul turismului.

Dupa ce au fost subliniate delimitarile conceptuale ale “turismul responsabil”, dezbaterile au continuat cu  bune exemple de bune practici in Romania.

Conf. Univ. Dr. Maria Stoian – Fondator ANTREC – a adus in discutie produsele si destinatiile turistice autentic romanesti si a exemplificat pe pensiunile si producatorii locali, care au fost invatati sa coopereze pentru a avea o imagine uniforma la nivel national si international, ca o conditie de baza pentru oferirea unui turism de buna calitate.

Caroline Fernolend – Fundatia “Mihai Eminescu” Trust, a oferit un model de dezvoltare rurala prin conservarea patrimoniului cultural din Transilvania. Modelul a avut la baza o serie de activitati implementate in satele din Transilvania, cu scopul de pregati localnicii prin dezvoltarea capacitatilor profesionale, dezvoltarea antreprenoriatului local si, nu in ultimul rand, de a contribui la dezvoltarea turismului responsabil.

Iulian Cozma a evidentiat beneficiile practicarii turismului montan, atat pentru comunitate, cat si pentru mediu si a  subliniat ca este de o importanta majora implicarea comunitatilor locale in dezvoltarea fiecarei regiuni.

Iuliana Mariana Grumazescu, ca reprezentant al Asociatiei Muzeelor in Aer Liber din Romania, a argumentat nevoia de promovare, pe toate planurile a dialogului profesional si schimbul de experienta stiintifica si metodologica, atât la nivel national cât si la nivel international, in sprijinul practicatii unui turism responsabil, inteles in aceeiasi termeni de toti.

Ivan Patzaichin si Doru Frolu, din partea Fundatiei “Ivan Patzaichin – Mila 23” au adus exemplul sporturilor nautice, ce asigura conexiuni puternice intre mediu, fie el natural sau antropic, comunitatile si traditiile locale si cu un puternic impact asupra modului de practicare a turismului. In acest sens, Delta Dunarii, indeosebi, si tarile riverine Dunarii au fost aduse in discutie drept zone cu un imens potential, insa insificient sau deloc valorificat, dar care poate asigura dezvoltarea zonelor respective.

Stefan Buciuc si “Let’s Do It, Romania!” au abordat conceptual de turism responsabil din punct de vedere al necesitatii de a proteja mediul impotriva distrugerii. Prezentarea a fost construita in asa fel incat sa traga un semnal de alarma in ceea ce priveste efectele negative majore ale poluarii, asupra florei si faunei si, implicit cu repercusiuni asupra modului de viata si a a existentei anumitor zone si comunitati locale.

Fundatia ADEPT Transilvania a fost prezenta la eveniment cu modelul de bune practici din zona Tarnava Mare, unde biodiversitatea si diversitatea culturala sprijina economia locala, un aport deosebit fiiind adus de localnicii responsabili de buna functionare a programelor turistice dezvoltate in zona.

Un alt exemplu de bune practice in turismul responsabil a fost dat si de Asociatia Ecologica Turismverde, care incearca sa dezvolte o serie de sisteme de certificare verzi .

In sustinerea exemplelor de turism responsabil practicat in Romania, dar si a si demersurilor inaintate in acest sens pentru implementare, academicienii romani si cei din mediul international au prezentat in cadrul Forumului rezultatele studiilor si cercetarilor desfasurate cu privire la turismul responsabil.

Astfel, Prof.Univ.Dr. Donruetai Kovathanakul din Thailanda a subliniat provocarile cu care se confrunta Thailanda in ceea ce priveste modul de practicare a turismului responsabil, Prof.Univ.Dr. Fabio Cotifava de la Universitatea Sofia din Bulgaria a subliniat prin lucrarea sa importanta economica in dezvoltarea turismului responsabil, cu accent asupra principalilor beneficiar iar, Prof.Univ.Dr. Carlos Flavian de la Universitatea Zaragoza din Spania si-a prezentat cercetarea, conform careia, mediul online este un pilon important in dezvoltarea turismului responsabil.

Din aceeasi perspectiva, si anume, una teoretica, Prof.Univ.Dr. Bulz Nicolae, de la Academia Romana, a descries un exemplu de traseu cultural cu implicatii in dezvoltarea turismului local, exemplificand pe pelerinajul lui Dumitru Staniloae si Arsenie Boca in zona Manastirii Prislop. Prof.Univ.Dr. Dumitru Bortun – Facultatea de Comunicare si Relatii Publice – SNSPA a abordat problema promovarii turismului responsabil, insa din perspectiva strategiilor de comunicare ce trebuie folosite in acest scop, Prof.Univ.Dr. Silviu Negut si Lect.Univ.Dr. Marius Neacsu, de la Academia de Studii Economice Bucuresti au facut o incadrare a turismul din punct de vedere al globalizarii, iar Dr. Doina Tataru , de la Centrul de Economia Industriei si Serviciilor – Academia Romana, a accentuat necesitatea de dezvoltare a turismului in contextual globalizarii.

 

B.     Rezultate obtinute:

– Sublinierea importantei turismului responsabil pentru dezvoltarea, in special, a comunitatilor rurale din Romania, abordare considerata oportuna in urma analizei potentialului national;

– Semnalarea nivelului redus de cunoastere a conceptului de turism responsabil si a modalitatilor de implementare a lui de catre reprezentantii comunitatilor locale, in special in mediul rural (autoritati, agenti economici, comunitate in general)

– Crearea cadrului de pornire a unei campanii de promovare a conceptului de “turism responsabil”, in favoarea intelegerii acestui mod de practicare a turismului;

– Clarificari privind complexitatea conceptului de “turism responsabil”;

– Identificarea posibilitatilor de valorificare a potentialului antropic si natural al Romaniei, prin integrarea simultana a aspectelor economice, sociale si de mediu in cadrul comunitatilor locale;

– Atragerea atentiei asupra importantei asocierii in mediul rural, unde un rol important este jucat de autoritatile locale, care sunt capabile de a mobiliza si gestiona, in folosul locuitorilor, resursele de dezvoltare, sa mentina legatura cu autoritatile centrale, ONG-uri cu proiecte de mediu, sociale si culturale.

– Pornirea demersurilor de constientizare a importantei turismului responsabil pentru dezvoltarea zonelor rurale, in care membrii pot deveni furnizori de bunuri si servicii turistice – de la cazare si masa pana la activitati de recreere si culturale.

– Facilitarea comunicarii dintre principalii actori implicati in dezvoltarea acestui sector de activitate (autoritati si institutii publice, institute de cercetare, societati si organizatii de turism, structuri si specialisti din turism etc.);

– Facilitarea accesului participantilor la expertiza internationala prin prezentarea de lucrari si studii de caz, si exemple de bune practice;

– Editie speciala a revistei Vacate& Calatorii, ce va pune accentul pe cele mai importante zone in care au fost deja implementate principiile turismului responsabil si care sunt implicatiile practicarii acestei forme de turism pentru comunitatile locale si dezvoltarea regionala;

– Demararea actiunii de constituire a Aliantei pentru Turismul Responsabil;

 

In urma Forumului International pentru Turismul Responsabil, editia a II-a, va fi realizat un raport stiintific, ce va cuprinde solutii si propuneri privind valorificarea Romaniei prin turismul responsabil.

 

C.     Produse ale evenimentului

– Brosura de abstracte a forumului (Abstract proceedings) – contine un numar de 22 lucrari inscrise in cadrul evenimentului (majoritatea din mediul international);

– Editie speciala a International Journal for Responsible Tourism. Editia va fi publicata cu ISSN si deasemeni indexata in cadrul bazelor de date internationale: RePeC Ideas, EconPapers si Index Copernicus. In cadrul editiei speciale a IJRT au fost publicate lucrarile selectate din cadrul celor 22 acceptate spre prezentare in cadrul evenimentului. Lucrarile sunt publicate in varianta full paper.

Toate produsele evenimentului vor fi disponibile celor interesati pe site-urile

www.turismulresponsabil.ro si www.amphitheatreconferences.gm.ro.

Brosura si IJRT, datorita profilului de indexare international, sunt disponibile in limba engleza, iar prezentarile vor fi disponibile in limba oficiala a forumului – limba romana.

D.    Propuneri:

  • Dezvoltarea capacitatii de implementare a turismului responsabil prin cursuri si programe de formare  adresate  functionarilor publici, specialistilor, promotorilor, intreprinzatorilor, din zonele rurale;
  • Sprijinirea  programelor de turism responsabil in zonele rurale, ca axa profesionala si sociala  adecvata pentru  valorificarea resurselor locale;
  • Diseminarea expertizei interne si internationale, privind valorificarea prin turism a comunitatilor din mediul rural.

DOWNLOAD RAPORT STIINTIFIC
DOWNLOAD VOLUM ABSTRACTE